zoznam cvičení

19.2

01 : afinné transformácie

 • základné informácie o predmete, pravidlá + hodnotenie
 • matematika: body, vektory, afinné transformácie
 • blender: základy modelovania
 • BONUS 1
26.2

02 : mesh

 • matematika: mesh
 • blender: základy modelovania II
4.3

03 : osvetľovanie

 • matematika: osvetľovanie, farby (ak chcete mať pekné poznámky, doneste si nejaké farbičky)
 • blender: osvetľovanie scény
 • BONUS 2 (ak ste bonus nestihli odovzdať na cvičení, môžete ho poslať ešte do stredy 11.3.)
1.4

04 : materiály

 • teória: niečo o lámaní a odrážaní svetla - konkrétne Index of refraction + Snell’s law, The Fresnel Effect a Subsurface Scattering
 • blender: základné vlastnosti mateiálov
online cviko
8.4

05 : úprava obrázkov

 • gimp: úvod do programu gimp, úprava fotografií a obrázkov na textúrovanie a efekty tvorené textúrami
online cviko
15.4

06 : textúry

 • teória: texture mapping, procedurálne generované textúry
 • blender: mapovanie textúry na objekt
online cviko
22.4

07 : textúry II - nodes

 • gimp: zmiešavanie farieb - multiply
 • blender: využitie procedurálnych textúr
online cviko
29.4

08 : textúry III - bump a podobne

 • teória: bump map, normal map, displacement map
 • blender: bump map, normal map, displacement map
online cviko
6.5

09 : blender python

 • python: úvod do jazyka python
 • blender python: základy scriptovania
online cviko
13.5

10 : rendrovanie

 • blender: vykresľovanie matematicky definovaných plôch
 • blender: osvetlenie a rendrovanie
online cviko